Grafika komputerowa jest to dział informatyki, który do celów wizualizacji wykorzystuje technik komputerowe. Inaczej mówiąc jest to obraz tworzony lub poddawany obróbce za pomocą komputera. Grafika komputerowa w dzisiejszych czasach jest powszechnie stosowana w nauce, kulturze, technice i rozrywce.

Grafika komputerowa koncentruje się głównie na specjalistycznych algorytmach i skrótach danych, a wiedzę czerpie z rzeczywistości. Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku grafika komputerowa jest uważana za dyscyplinę artystyczną, przez co nazywa się ją malarstwem cyfrowym a dzieła, które powstaną dzięki jej zastosowaniu to grafika cyfrowa lub infografika.

Początki grafiki komputerowej sięgają do lat pięćdziesiątych XX wieku, jednak do lat osiemdziesiątych grafika komputerowa była wąską specjalizacją, a ze względu na duże koszty urządzeń graficznych na jej zastosowanie mogły pozwolić sobie tylko duże firmy, instytucje rządowe i ośrodki badawcze. Grafika komputerowa rozpowszechniła się dopiero w latach dziewięćdziesiątych, gdy komputery stały się powszechne.

Jednym z kryteriów klasyfikujących grafikę jest technika tworzenia obrazów. Mówimy wtedy o grafice wektorowej i grafice rastrowej. Przy grafice wektorowej obraz jest rysowany za pomocą kresek i łuków, natomiast przy grafice rastrowej obraz jest budowany z prostokątnej siatki leżących blisko siebie punktów, zwanych inaczej pikselami.

Następnym kryterium klasyfikującym zastosowanie grafiki jest charakter danych i tu mówimy o:

  • grafice dwuwymiarowej tzw. 2D, gdzie wszystkie obiekty są płaskie;
  • grafice trójwymiarowej tzw. 3D, gdzie obiekty umieszczone są w przestrzeni;
  • grafice ruchomej, która przedstawia obraz, jako zbiór klatek dając tym samym wrażenie ruchu obiektów.

Kolejnym kryterium jest cykl generacji obrazu. Ze względu na to kryterium grafikę można podzielić na:

  • grafikę interakcyjną – w niej program na bieżąco uaktualnia obraz. Ważny jest czas odświeżania obrazu.
  • grafikę nieinterakcyjną gdzie program wczytuje uprzednio przygotowane dane i na ich podstawie powstaje obraz
  • grafikę czasu rzeczywistego – tutaj program musi bardzo szybko regenerować obraz, aby wszystkie zmiany mogły być od razu widoczne. Grafika ta jest stosowana w grach komputerowych.

Rodzaje grafiki są to podstawowe zagadnienia, jakie powinien znać każdy grafik komputerowy, który myśli o wykonywaniu tego zawodu. Właśnie od tego należy rozpocząć wszystkie działania związane z tym kierunkiem kształtowania umiejętności. Każdy grafik komputerowy musi znać odpowiedzi na trzy podstawowe pytania, jakie są rodzaje grafiki? Jaka jest pomiędzy nimi różnica? Oraz, która jest lepsza?

Przygodę z grafiką komputerową najlepiej rozpocząć od wyboru odpowiedniej szkoły. Dobrym rozwiązaniem jest np. szkoła policealna, która oferuje szeroki zakres programowy, dysponuje wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną oraz prowadzi zajęcia w specjalistycznych pracowniach komputerowych.

W szkole takiej można otrzymać odpowiednią wiedzę praktyczną, która pozwoli zająć się zawodowo grafiką komputerową zarówno multimedialną jak i DTP. Po ukończeniu takiej szkoły bez problemu będziesz samodzielnie projektował i przygotowywał elementy graficzne w realizacjach multimedialnych, a także będziesz tworzył materiały graficzne do druku.

Po ukończeniu takiej szkoły można podjąć pracę np. w studiach graficznych, studiach telewizyjnych, agencjach reklamowych, oraz firmach produkcyjnych i usługowych, które tworzą materiały graficzne na własne potrzeby.