ZASADY REKRUTACJI DO STUDIUM

3 kroki rekrutacji

  • 1. Rejestracja on-line
  • 2. Dostarczenie dokumentów
  • 3. Umowa

Rekrutacja na semestr jesienny roku szkolnego 2018/2019 prowadzona jest od 1 kwietnia 2018 r. Przyjęcia do szkoły odbywają się na podstawie kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc.

 

1. Rejestracja on-line

Wypełnij formularz zgłoszeniowy.
Po wypełnieniu formularza otrzymasz od nas na maila umowę.

2. Dostarczenie dokumentów

Przygotuj wymagane dokumenty i dostarcz je do biura CKZiA w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 3 lok. 15. Możesz też przesłać je pocztą (listem poleconym) lub kurierem.

Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do szkoły
• kserokopia świadectwa szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
• 2 zdjęcia rozmiaru legitymacji szkolnej
• podpisana umowa

3. Umowa

Pełna rejestracja oraz złożenie kompletu dokumentów uruchamiają procedurę przyjęcia do Szkoły. Podpisanie ze szkołą umowy jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.