Aktorstwo

Przedmioty nauczania na kierunku Aktorstwo w cyklu dwuletnim

 • Podstawy aktorstwa filmowego
 • Elementarne zadania aktorskie
 • Realizacja scen z utworów dramatycznych
 • Impostacja głosu i technika mowy
 • Piosenka
 • Wiersz
 • Proza
 • Ruch sceniczny z elementami tańca
 • Sceny dialogowe - podstawy
 • Warsztaty kamerowe
 • Dubbing
 • Casting - autoprezentacja
 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Słuchacze tego kierunku otrzymują taką wiedzę praktyczną, aby móc uprawiać zawodowo sztukę aktorską, grając role w przedstawieniach teatralnych, estradowych w filmie i telewizji. Nauczą się jak budować postać sceniczną swoją osobowością. Zostaną również nauczeni takich umiejętności jak: operowanie głosem, ciałem, współgranie z innymi, dialog z partnerem, zachowania się w określonym stylu, zgodnym z daną epoką, posługiwania się współczesną techniką gry aktorskiej, w celu przedstawienia postaci zgodnie z koncepcją artystyczną roli.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez aktorów, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży teatralnej i filmowej.

Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej według autorskich programów nauczania.

Po ukończeniu szkoły nasi absolwenci mogą podjąć prace w filmie, teatrze, telewizji, reklamie itp.

 

SYLWETKA KANDYDATA

Od kandydata wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura).

Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z kierunkiem nauki oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej.