Grafika komputerowa

Przedmioty nauczania na kierunku Grafika komputerowa w cyklu dwuletnim

 • Grafika wektorowa (Ilustrator/Corel Draw)
 • Grafika rastrowa (Photoshop i Photo Paint)
 • Modelowanie 3D (Blender)
 • Rysunek i kompozycja plastyczna
 • Typografia
 • Techniki poligraficzne
 • Projektowanie stron internetowych (Joomla, Photoshop, Adobe Muse)
 • Prawo autorskie
 • Grafika reklamowa i elementy fotografii
 • DTP (Adobe InDesign)
 • Komunikacja Wizualna
 • Grafika użytkowa
 • Adobe Bridge i Adobe Kooler
 

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Słuchacze tego kierunku otrzymują taką wiedzę praktyczną, która pozwoli im zająć się zawodowo grafiką komputerową zarówno multimedialną, jaki i DTP. Absolwent naszej szkoły projektuje i przygotowuje elementy graficzne wykorzystywane w realizacjach multimedialnych oraz przygotowuje na etapie obróbki cyfrowej materiały graficzne do druku. Podstawowym wytworem są różnorodne elementy graficzne potrzebne do skompilowania projektu multimedialnego oraz przekazanie materiałów zapisanych cyfrowo na papier, folię, aluminium lub inne podłoże, w zależności od sposobu druku.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez doświadczonych specjalistów i odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach komputerowych. Wszystkie zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej według autorskich programów nauczania.

Po ukończeniu szkoły nasi absolwenci mogą podjąć prace w agencjach reklamowych, studiach graficznych, studiach postprodukcji filmowej, studiach telewizyjnych, portalach internetowych, firmach zajmujących się produkcją aplikacji multimedialnych i gier komputerowych, oraz w większych firmach produkcyjnych i usługowych, które tworzą materiały graficzne na własne potrzeby, a także w drukarniach gdzie dokonuje obróbki cyfrowej materiałów graficznych w celu podniesienie ich jakości, ułatwienia procesu druku oraz podkreślenia ich wizualnej strony graficznej.
 

SYLWETKA KANDYDATA

Od kandydata wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie jest wymagana matura).

Kandydaci powinni wykazać się zainteresowaniem w dziedzinach związanych z kierunkiem nauki oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu programu szkoły średniej.